ĐIỂM MUA SẮM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAM RANH
 1. Siêu thị CoopMart
Địa điểm: km2 đại lộ Hùng Vương - đường 22/8, phường Cam Lộc
   2. Siêu thị MaxiMark
Địa chỉ: 80 đại lộ Hùng Vương, phường Cam Thuận

Bài đăng phổ biến từ blog này

CƠ SỞ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAM RANH

Khách sạn