CƠ SỞ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAM RANH


1. Karaoke 01
Chủ cơ sở: Phan Thị Tuyết Sâm
Địa chỉ: tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi
Giấy phép số: 65/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 11.
Phòng lịch sự, sạch, đẹp. Đặc biệt có phòng lớn phục vụ cho nhu cầu sinh nhật, liên hoan của khách hàng.
Có hệ thống wifi tìm bài hát nhanh chóng, thuận lợi.

2. Karaoke Trung Hòa

Chủ cơ sở: Nguyễn Đình Phúc
Địa chỉ: đường Điện Biên Phủ, Lợi Thọ, phường Cam Lợi.
Giấy phép số: 61/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 02.


3. Karaoke Vị Đắng
Chủ cơ sở: Đỗ Văn Đẹp
Địa chỉ: tổ dân phố Xuân Ninh, phường Cam Phúc Nam
Giấy phép số: 56/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 02.


4. Karaoke 414
Chủ cơ sở: Nguyễn Thị Thu Lan
Địa chỉ: 414 đường 3/4, tổ dân phố Linh Tân, phường Cam Linh
Giấy phép số: 03/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 04.


5. Karaoke Thanh Toàn
Chủ cơ sở: Lê Văn Sơn
Địa chỉ: 272 đường Trần Quốc Toản, Linh Xuân, phường Cam Linh.
Giấy phép số: 7/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 05.


6. Karaoke 416
Chủ cơ sở: Nguyễn Đình Thanh Thủy
Địa chỉ: đường Phan Chu Trinh nối dài, phường Ba Ngòi
Giấy phép số: 64/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 02.


7. Karaoke Bảy Lượm
Chủ cơ sở: Phạm Thị Thủy
Địa chỉ: đường Hùng Vương, Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc.
Giấy phép số: 66/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 02.


8. Karaoke Kim Hoa
Chủ cơ sở: Tô Anh Vũ
Địa chỉ: 150 đường Nguyễn Văn Trỗi, Hòa Do 3, phường Cam Phúc Bắc.
Giấy phép số: 26/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 02.


9. Karaoke Ấn tượng
Chủ cơ sở: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ dân phố Thuận Lộc, phường Cam Thuận
Giấy phép số: 25/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 05.


10. Karaoke Bảo Nam
Chủ cơ sở: Nguyễn Thị Hồng Sen
Địa chỉ: Lợi Hưng, phường Cam Lợi.
Giấy phép số: 31/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 02.


11. Karaoke 07
Chủ cơ sở: Lê Thị Xuân Thoa
Địa chỉ: đường Phan Đình Phùng, Thuận Phát, Cam Thuận
Giấy phép số: 12/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 03.


12. Karaoke Hương Quê
Chủ cơ sở: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: đường Triệu Sơn, tổ dân phố Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa
Giấy phép số: 72/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 01.


13. Karaoke Lan Anh
Chủ cơ sở: Trần Thị Kim Dung
Địa chỉ: đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Hòa Do 6, phường Cam Phúc Bắc
Giấy phép số: 57/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 04


14. Karaoke Gia Đình
Chủ cơ sở: Mai Thị Xuân Thảo
Địa chỉ: đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Hòa Do 6, phường Cam Phúc Bắc
Giấy phép số: 17/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 02.


15. Karaoke Anh Dũng
Chủ cơ sở: Mai Văn Dũng
Địa chỉ: Nguyễn Công Trứ, thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam
Giấy phép số: 29/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 01


16. Karaoke 010
Chủ cơ sở: Đỗ Thị Mỹ Dung
Địa chỉ: TDP Lợi Hòa, phường Cam Lợi
Giấy phép số: 19/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 03


17. Karaoke 515
Chủ cơ sở: Lương Thị Ái
Địa chỉ: Lợi Hòa, phường Cam Lợi
Giấy phép số: 2/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 03.


18. Karaoke Cây Xoài
Chủ cơ sở: Lâm Thị Thanh Tuyền
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Lợi Hiệp, phường Cam Lợi
Giấy phép số: 20/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 05.


19. Karaoke Smile
Chủ cơ sở: Bùi Văn Tuấn
Địa chỉ: Lợi Hòa, Cam Lợi
Giấy phép số:   /GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 04.


19. Karaoke Smile
Chủ cơ sở: Bùi Văn Tuấn
Địa chỉ: Lợi Hòa, Cam Lợi
Giấy phép số:   /GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 04.


20. Karaoke 416
Chủ cơ sở: Phan Tuấn
Địa chỉ: 1/16 tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi
Giấy phép số:   13/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 03.


21. Karaoke 314
Chủ cơ sở: Nguyễn Tấn Kha
Địa chỉ: 314, Phạm Văn Đồng, Cam Thuận
Giấy phép số:   13/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 06.


22. Karaoke Cây Mít
Chủ cơ sở: Nguyễn Thị Lệ
Địa chỉ: Lợi Hòa, Cam Lợi
Giấy phép số:   2/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 03.


23. Karaoke Bảo Long Anh
Chủ cơ sở: Ngô Thị Thùy Uyên
Địa chỉ: 240 Phạm Văn Đồng, Cam Thuận
Giấy phép số:   14/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 04.


24. Karaoke Huy
Chủ cơ sở: Nguyễn Kim Nô
Địa chỉ: đại lộ Hùng Vương, Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa
Giấy phép số:   51/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 01.


25. Karaoke Năm Cầu
Chủ cơ sở: Lê Hữu Cầu
Địa chỉ: Lợi Thọ, Cam Lợi
Giấy phép số:   /GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 03.


26. Karaoke Thy Thy
Chủ cơ sở: Lê Thị Mai Hạnh
Địa chỉ: Mỹ Ca, Cam Nghĩa
Giấy phép số:   13/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 02.


27. Karaoke Triều Khang
Chủ cơ sở: Nguyễn Trọng Khả
Địa chỉ: Nghĩa An, Cam Nghĩa
Giấy phép số:   36/GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 04.


28. Karaoke Mỹ Hằng
Chủ cơ sở: Tô Thị Mỹ Lệ Hoa
Địa chỉ: Núi Ấn, Nghĩa Cam, Cam Nghĩa
Giấy phép số:  15 /GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 02.


29. Karaoke Thanh Thúy
Chủ cơ sở: Phan Thị Trâm
Địa chỉ: đại lộc Hùng Vương, Cam Nghĩa
Giấy phép số:  15 /GPKa-SVHTTDL - Số phòng: 02.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khách sạn